3 5 8 – zasady gry

Stosunkowo prosta gra, o wciągających zasadach, doskonała gdy spotka  się trzech fascynatów gier karcianych. Rozgrywki w 3 5 8 potrafią wymazać z życiorysu kilka ładnych godzin.

Do gry jest potrzebna talia składająca się z 52 kart. Gra przeznaczona jest dla trzech graczy. Starszeństwo kart od asa do dwójki.

Osoba rozdająca karty po raz pierwszy wybierana jest w sposób losowy. Każdy z graczy otrzymuje po 16 kart, cztery które pozostają są zakrytym musikiem dla rozgrywającego (osobą rozgrywającą jest siedzący po lewej stronie do rozdającego).

Rozgrywający na podstawie sześciu pierwszych otrzymanych kart, decyduje się na rodzaj rozgrywki:
1. atut – cztery możliwości: serce, kier, pik, krzyż;
2. bez atu;
3. bez lew – każdy z grających musi zebrać jak najmniejsza ilość lew;

Po wybraniu rodzaju gry, rozgrywający odsłania musik i odkłada na stół zakryte cztery karty które są dla niego zbędne. Rozpoczyna się rozgrywka .

Gracze muszą dokładać karty w kolorze wyjścia, ale nie maja obowiązku przebijania karta starszą. Nie obowiązuje również przebicie karta atutową w momencie braku koloru wyjściowego.

Tak jak wspominaliśmy powyżej istnieją cztery rodzaje rozgrywek (4 atutowe, bez atu oraz bez lew). Cała gra składa się z osiemnastu rozgrywek, każdy z grających musi w dowolnej kolejności rozegrać każdą z czterech możliwości rozgrywek.

Każda rozgrywka zobowiązuje rozgrywającego do wzięcia minimalnie 8 lew, rozdającego do minimum 3 lew, a trzecią osobę do zabrania minimum 5 lew.
Stąd też pochodzi nazwa gry: 3 5 8.
Wyjątkiem jest rozgrywka „bez lew”, kiedy to rozgrywający może zabrac maksymalnie 3 lew, rozdający 8 lew, a trzecia osoba maksymalnie 5 lew.

Po każdej rozgrywce nalicza się punkty:
– jeśli gracz wziął tylke lew (lub więcej) do ilu był zobligowany – otrzymuje punkty dodatnie;
– jeśli natomiast nie wykonał planu – otrzymuje punkty ujemne.

Każdy punkt ujemny przyznawany jest za każdy lew, którego zabrakło do wykonania planu, a punkt dodatki za każdy lew zebrany ponad obowiązujący plan.
Proszę pamiętać o rozgrywce „bez lew” gdzie dodatnie punkty przyznajemy za każdy mniej zabrany lew, a ujemny za każdy więcej zabrany lew niż można było zebrać.
Suma punktów graczy w rozgrywce będzie zawsze = 0.

Istnieje jeszcze dodatkowa zasada w grze, która można stosować, polega ona na nagradzaniu gracza, który otrzymał punkty dodatnie poprzez umożliwienie mu wymiany kart u gracza który otrzymał punkty ujemne. Można wymienić tyle kart ile punktów dodatnich się otrzymało. Gracz z punktami ujemnymi, który otrzymuje karty do wymiany, musi zawsze oddać najwyższa kartę w tym samym kolorze, w którym otrzymał do wymiany, a jeśli takowej nie posiada to zwraca tą samą którą otrzymał.
Nie można wymieniać kart atutowych, ani w rozgrywkach „bez atu” i „bez lew”.

Cała gra kończy się po 18 rozgrywkach, kiedy to następuje podsumowanie punktów wszystkich graczy, zwycięża oczywiście ten, który zebrał ich największą ilość.