Kierki – zasady gry

Gra występująca w wielu odmianach, przeznaczona jest w zasadzie dla czterech graczy, zasadami różniąca się od innych gier karcianych głównie niejako “odwrotnymi” zasadami. Zwyciężcą zostaje ten gracz któremu uda się do minimum uniknąć zapisania na swoim koncie punktów i lew negatywnych.

Gra toczy się przy użyciu pełnej tali, tj. 52 kart. Starszeństwo kart od asa do dwójki. Wartość punktowa kart różna w różnych rozgrywkach.

Grając w cztery osoby, gracze rozdają karty kolejno. Każdy z nich otrzymuje po 13 kart. Pierwszy rozpoczyna grę gracz po lewej stronie od rozdającego. Brak koloru atutowego, jednak istnieje obowiązek dorzucania kart do wyłożonego koloru. nie ma obowiązku przebijania starszą kartą w kolorze wyjścia. Gracz który zabrał pierwszą lewę, wychodzi od następnej lewy i tak dalej.

Pełna partia składa się z 6 kolejnych rozdań. W każdym z nich inne karty są minusowe. Gracz który w danym rozdaniu weźmie jedną lub więcej kart minusowych, zapisuje sobie na konto odpowiednia ilość punktów ujemnych.

Pierwsze rozdanie. Zadanie: nie brać lew. Za każda zabraną lewę przysługuje 20 punktów.

Drugie rozdanie. Zadanie: nie brać kier. Za każda karte kier: 20 punktów (w tym rozdaniu nie wolno, gdy ma się inne karty na ręku, wychodzić w kiery).

Trzecie rozdanie. Zadanie: nie brać dam. Za każdą zebrana damę gracz otrzyma 60 punktów.

Czwarte rozdanie. Zadanie: nie zbierać króli ani waletów. Za każdego zebranego chłopca (król lub walet) przysługuje: 30 punktów.

Piąte rozdanie. Zadanie: nie zbierać króla kier, za jego zbiórkę gracz otrzymuje aż 150 punktów. W tym rozdaniu nie wolno, w przypadku posiadania innych kart, wychodzić w kiery. Posiadacz króla kierowego ma obowiązek zrzucić go przy pierwszej okazji.

Szóste rozdanie. Zadanie: nie brać ostatnich dwóch lew, za zebranie jednej z dwóch lew przysługuje 75 punktów. W przypadku zebrania dwóch ostatnich lew przez tego samego gracza, otrzymuje on 150 punktów.

Za zgoda wszystkich graczy możliwe jest rozegranie siódmego zadania!

Siódme rozdanie zwane rozbójnikiem. Wszystkie karty minusowe z poprzednich rozgrywek są punktowane w tym rozdaniu. Nie wolno także wychodzić w kiery (w przypadku posiadania innych kart).

Przy grze w kierki w trzy osoby z tali usuwana jest dwójka trefl i każdy z graczy otrzymuje po 17 kart. Zasady rozdań nie ulegają zmianie. Małej modyfikacji poddaje się punktowanie: za lewę – 15 punktów, za kiery – 20 punktów, za damę – 60 punktów, za chłopców – 30 punktów, za króla kierowego – 140 punktów, za ostatnie dwie lewy – 70 punktów (za każdą jedną).

W kierki można zdobywać również punkty dodatnie:
Loteryjka czyli rozgrywka atutowa. Po rozdaniu kart gracz wychodzący, przed pierwszym wyjściem deklaruje swój kolor atutowy, który będzie obowiązywał w danej rozgrywce. Istnieje obowiązek dorzucania do tego koloru, nie ma jednak obowiązku przebijania atutem w przypadku nie posiadania wyłożonego innego koloru. Za każda zebraną lew gracz otrzymuje 25 punktów dodatnich. po zakończeniu tej rozgrywki identyczna jest rozpoczynana przez kolejnego gracza. Seria rozgrywek atutowych kończy się gdy każdy z grających przeprowadził jedną rozgrywkę atutową.