Dart, Darts, Rzutki, Lotki – zasady gry

Bardzo stara gra, wymyślona prawdopodobnie jakieś 600 lat temu. Przez wieki była zmieniana i udoskonalana przez tysiące osób zamieszkujących różne tereny zarówno kontynentu europejskiego jak i amerykańskiego. Obecne zasady gry Dart’a jakie znamy i tutaj opisujemy najprawdopodobniej zostały opracowane w 1896 roku przez Briana Gamlina.

Ogólnie rzecz ujmując gra polega na rzucaniu lotkami do specjalnie utworzonej tarczy z wieloma polami, za każdy rzut gracz otrzymuje określoną liczbę punktów (w zależności w jakie pole na tarczy trafił). A zwycięża ta osoba która uzbiera dokładnie określoną liczbę punktów (nie mniej, ani więcej).

Tablica do Dart’a składa się z dwudziestu pól (trójkątów) odpowiednio ponumerowanych (od 1 do 20). Okręgi biegnące promieniowo od zewnętrznej części tablicy do jej środka dzielą każde pole na wartości pojedyncze, podwójne oraz potrójne.

Punktacja w rzutach:
– duże pole (trójkątne) – otrzymujemy ilość punktów zgodnie z jego numeracją (czyli od 1 do 20);
– wąska zewnętrzna część pola- otrzymujemy punkty z pola pomnożone razy dwa;
– wąska wewnętrzna cześć pola (która znajduje się w połowie odległości między zewnętrznym drutem i środkowym kołem) – otrzymujemy punkty z pola pomnożone razy trzy;
– środek tablicy i jego zewnętrzny pierścień – otrzymujemy 25 punktów;
– środek tablicy – samo centralne pole – otrzymujemy 50 punktów.

W przypadku rzutu gdy lotka odbije się od tablicy lub wbije się albo zbyt słabo i po chwili odpadnie lub rzutu poza wyznaczone pola – otrzymujemy zero punktów.

W jednym rzucie najwięcej można zdobyć trafiając w “potrójne pole” dwudziestki, w takim wypadku otrzymujemy 60 punktów.

Pojedyncza rozgrywka przebiega zazwyczaj pomiędzy dwoma graczami (umownie mogą naraz grać nawet trzy osoby), którzy wykonują na przemian po trzy rzuty w kierunku tarczy. Celem gry jest jak najszybsze uzbieranie określonej liczby punktów, zazwyczaj jest to 301 lub 501 punktów, z tym że punkty liczy się “od tyłu”, tzn. od liczby 501 odejmujemy punkty które udało nam się trafić na tablicy. Ważnym jest założeniem jest jednak to że ostatni rzut musi wynieść dokładnie tyle ile nam zostało punktów, np. jeśli do końca gry zostało nam 18 punktów to musimy trafić pole z nr 18, lub pole podwójne z nr 9. Nie możemy trafić pola z nr 20 i skończyć gry z -2 punktami, zawsze gra musi się skończyć z ilością punktów równą zero.Jeżeli zawodnik trafi w pole, które da wynik ujemny, kończy się jego kolejka i przywracany jest wynik do stanu sprzed tej kolejki.

Do innych, bardziej znanych gier związanych z dartem zalicza się m.in. “Double-in” (w którym należy trafić podwójne pole, by w ogóle rozpocząć naliczanie punktów), “Round The Clock” (w którym gracze muszą trafiać kolejne numerowane pola tablicy) oraz bardziej skomplikowany “Cricket”.

Tablice do gry w dart’a wieszamy tak aby jej środek (pole warte 50 punktów) było na wysokości 173 centymetrów..

Rzuty do tarczy wykonujemy z odległości 237 centymetrów.

Istnieją dwa rodzaje tablic do gry w rzutki:
1. Do twardych (ostrych grotów)
2. Do miękkich grotów i lekkich lotek – wykonana z tworzywa sztucznego i pokryta na całej swej powierzchni małymi dziurkami (o średnicy ok. 2mm). Tablica jest elektroniczna, posiada zaprogramowane różne warianty gry, liczy za graczy zdobyte punkty, a nawet sugeruje cel do kolejnego rzutu.