Piłka koszykowa, koszykówka – zasady gry

Zespoły

Do gry w koszykówkę potrzebne są dwa zespoły, złożone z 5 zawodników. Celem każdej z tych drużyn jest zdobywanie punktów poprzez celne rzuty piłki do kosza przeciwnika. Przeciwnik powinien zapobiegać zdobywaniu punktów drugiej drużynie. Przebieg gry kontrolują sędziowie oraz komisarz. W meczu zwycięża drużyna, która zdobędzie więcej punktów.

Boisko

Boisko do gry powinno być zgodnie z przepisami powierzchnią twardą i płaską. Jego wymiary powinny wynosić: 28 metrów długości i 15 metrów szerokości. Linie powinny być dobrze widoczne, mieć tę samą barwę i szerokości 5 centymetrów. Na środku powinna znajdować się linia środkowa, równoległa do linii końcowych. Na środku boiska powinno znajdować się koło. Jego średnica jest linia środkowa. Promień tego koła powinien mieć 1,8 metra. Pole rzutów za 2 punkty jest to obszar znajdujący się pod koszem przeciwnika, ograniczony linią w kształcie półkola. Polem rzutu za 3 punkty jest pozostały obszar boiska.

Drużyna

W skład każdej drużyny wchodzi maksymalnie 12 zawodników, trener i ewentualnie asystent trenera. Na ławce rezerwowych może znaleźć się maksymalnie 5 osób towarzyszących, których zadania są dowolne. Może to być na przykład: lekarz, masażysta, statystyk, tłumacz. Podczas gry na boisku może przebywać 5 zawodników. Mogą oni być zmieniani po wyrażeniu zgody sędziego lub poprzez zgłoszenie zmiany u sekretarza w czasie przerwy na żądanie. Każdy zawodnik nosi taki sam strój. Koszulki i spodenki musza być w jednolitym kolorze z przodu i z tyłu. Na koszulkach musza znajdować się wyróżniające się numery. Zawodnicy tej samej drużyny nie mogą mieć tego samego numeru. Zabrania się występowania w nakryciach głowy czy w biżuterii.

Mecz składa się z 4 kwart, z których każda trwa 10 minut. Przerwa meczu pomiędzy połowami wynosi 15 minut, a pomiędzy pozostałymi kwartami 2 minuty. W przypadku remisu gra się pięciominutowe dogrywki, których ilość zależy od tego czy wynik zostanie rozstrzygnięty. Mecz rozpoczyna się w momencie legalnego zbicia rzutu sędziowskiego. Pozostałe kwarty rozpoczynają się w momencie legalnego dotknięcia piłki przez zawodnika. Kosz uznaje się za zdobyty w momencie kiedy piłka wpada do niego i zostaje w nim lub przez niego przechodzi. Kosz z rzutu wolnego wart jest 1 punkt. Dwa punkty można zdobyć z rzutu z pola rzutów za dwa, a trzy z polu rzutu za trzy. Jeżeli zawodnik wrzuci piłkę przypadkowo do swojego kosza, to punkty zaliczane są na konto kapitana drużyny przeciwnej, natomiast gdy zrobi to umyślnie to traktowane jest to jako błąd. Błędem jest także przejście piłki przez kosz od dołu. Zmianę można dokonać w momencie zatrzymania gry lub w przypadku gdy drużyna przeciwna zdobyła kosz bezpośrednio po prośbie drużyny sygnalizującej zmianę.
Piłka znajduję się poza boiskiem, kiedy dotyka osoby będącej za boiskiem, podłogi lub innego obiektu znajdującego się ponad lub poza liniami ograniczającymi boisko, konstrukcji podtrzymujących tablicę. Za wyjście piłki poza boisko odpowiedzialny jest zawodnik, który jako ostatni dotknął piłki lub piłka dotknęła go. Kozłowanie następuje w momencie, kiedy zawodnik rzuca, uderza lub toczy piłkę po podłodze, a następnie dotyka jej ponownie, zanim zetknie się ona z innym zawodnikiem. Kozłowanie kończy się, gdy zawodnik chwyci piłkę w obie ręce lub spocznie ona w jednej z rąk zawodnika. Kiedy zawodnik wchodzi w posiadanie piłki na swoim polu obronnym, jego drużyna ma 8 sekund na wyprowadzenie piłki w pole ataku. Kiedy zawodnik przejmie piłkę, jego drużyna ma 24 sekundy na oddanie rzutu do kosza.

Faule

Faul jest naruszeniem przepisów związanych z zetknięciem z przeciwnikiem, a także z niesportowym zachowaniem. Zawodnik nie może trzymać, blokować, szarpać, powstrzymywać przeciwnika ręką, ramieniem, biodrem, kolanem czy stopą. Faul osobisty zapisuje się winnemu zawodnikowi. Karą za faul na zawodniku nie będącym w akcji rzutowej jest przyznanie piłki drużynie zawodnika poszkodowanego. Jeżeli sytuacja ta wystąpiła w akcji rzutowej, to danemu zawodnikowi przyznaje się rzuty wolne. W zależności od sytuacji mogą to być jeden, dwa lub trzy rzuty. Jeżeli zawodnik popełni 5 fauli, to musi opuścić boisko. Na jego zmianę trener ma 30 sekund. Drużyna podlega karze, gdy jej zawodnicy popełnią 4 faule w jednej kwarcie.