Rummikub – zasady gry

Na zawartość gry składają się 104 kostki (klocki) w czterech kolorach, ponumerowane od 1 do 13, dwie kostki z jokerami oraz cztery tablice z miejscem na kostki.

   Celem każdego z grających jest jak najszybsze wyłożenie wszystkich kostek ze swojej tablicy na stół. Wygrywa ten, kto pierwszy tego dokona.

   Przygotowanie do rozgrywki polega na przyznaniu każdemu z graczy jego tablicy oraz losowo wybranych 14 kostek, pozostałe kostki ustawia się w taki sposób, aby nikt nie mógł zobaczyć ich wartości. Gracza, który pierwszy wykonuje ruch wybiera się w sposób losowy, kolejna jest osoba, która siedzi po jego prawej stronie.

   Gra polega na wykładaniu na stół kostek w seriach lub grupach. Serią nazywamy, co najmniej trzy kostki o kolejnych numerach w tym samym kolorze (np. trzy kostki niebieskie o numerach 3, 4, 5). Grupa zaś nazywamy trzy lub cztery kostki z takim samym numerem, ale w różnych kolorach (np. cztery kostki o wartości 8, ale każda w innym kolorze). W grupie każda kość musi mieć inny kolor, inaczej mówiąc kolory w grupie nie mogą się powtarzać.

   Aby rozpocząć wykładanie kostek każdy z graczy musi zrobić tzw. „otwarcie” – to znaczy wyłożyć na raz układy i/lub grupy o wartości, co najmniej 30 punktów (wartością układu bądź grupy jest suma wartości nominalnych wydrukowanych na kostkach). W przypadku nie posiadania przez gracza wystarczającej ilości układów, musi on pobrać jedną kostkę z pośród nie rozdanych na początku gry (zakrytych, nazywanych dalej bankiem).

Po otwarciu gry przez gracza, może on wykonywać manipulacje z kośćmi odkrytymi leżącymi na stole (mogą to być układy i grupy wyłożone zarówno przedniego jak i przez innych graczy). Gracz podczas manipulacji musi pozbyć się, co najmniej jednej kości ze swojej tablicy, jeśli tego nie zrobi, to musi pobrać jedna kość z banku.

   Podczas manipulacji nie może pozostać na stole rozbita seria (czyli np. tylko dwie kostki o kolejnych numerach w jednym kolorze) ani grupa. Manipulacje muszą być przeprowadzane w taki sposób aby na stole zawsze znajdowały się pełne serie i grupy.

   Seria praktycznie może składać się z trzynastu kostek o tym samym kolorze i kolejnych numerach, grupa natomiast minimalnie z 3 kostek o tym samym numerze a innym kolorze, a maksymalnie z 4.

   Podczas manipulacji gracz może pomniejszyć grupę lub serię, rozbić ją, podzielić na mniejsze części z zachowaniem jednak zasady, iż seria ani grupa nie może być zbudowana z mniejszej ilości kostek niż 3.

   Przy manipulacjach należy także pamiętać o zasadzie, że żadna z kostek już wyłożonych nie może powrotem trafić na tablicę żadnego z graczy.

   W grze występują dwa jokery, ich specjalną funkcją jest możliwość zastąpienia przez nie każdej kości przy tworzeniu serii lub grupy. Joker przybiera wartość kości, która zastępuje.

 Przykład:

   Jeśli na stole leży seria zbudowana z niebieskiej trójki, jokera i niebieskiej piątki, gracz wykonujący swój ruch i manipulujący na stole, może w miejsce jokera wstawić niebieską czwórkę (jeśli takowa posiada na swojej tablicy lub może zabrać ją z innego wyłożonego układu lub grupy), jednakże jokera musi w tym samym ruchu wykorzystać do zbudowania innej serii lub grupy (joker musi pozostać wyłożony na stole).

   Jako, iż manipulacje mogą trwać bardzo długo warto ustalić przed gra czas na nie przeznaczony, np. 2 minuty. Jeśli gracz nie zdąży skończyć swoich manipulacji w tym czasie musi poukładać kostki na stole tak jak leżały przed rozpoczęciem jego ruchu i wziąć karnie z banku 3 kostki.

   Rozgrywka kończy się, gdy jeden z graczy wyłoży wszystkie klocki ze swojej tablicy. Gracze mogą kontynuować rozgrywki dalej zapisując punkty z poprzednich, w takim wypadku stosuje się następująca punktację:
– gracz, który pierwszy wyłożył wszystkie klocki otrzymuje sumę punktów z klocków pozostałych na tablicach innych graczy
– każdy gracz przegrany otrzymuje minus tyle punktów ile pozostało mu na tablicy
– jeśli gracz wygrywający pozostawił sobie na tablicy jokera (jednego lub dwa), ale wszystkie inne kostki wyłożył) to otrzymuje za każdego po 30 punktów.

   Cała gra może trwać dowolną, ustaloną z góry ilość rozgrywek (np. 5).

   Życzymy przemyślanej strategii i wielu wygranych!