Tenis stołowy, ping pong – zasady gry

Tenis stołowy jest grą indywidualną. Rywalizują w niej dwaj przeciwni zawodnicy lub dwie przeciwne sobie pary. Gra ta polega na przebijaniu piłeczki za pomocą rakietek, w taki sposób, aby ta odbiła się na polu przeciwnika i nie została przez niego odegrana lub odegranie to przyniosło błąd.

Sprzęt do gry
Najważniejszym elementem do gry jest stół. Powierzchnię gry stanowi jego górna płaszczyzna ustawiona w kierunku poziomym. Długość stołu powinna wynosić 2,74 metra a szerokość 1,53 metra. Płaszczyzna ta powinna znajdować się około 76 cm na powierzchnią podłoża. Każda krawędź powinna być zaznaczona białą linią, przy czym cały stół powinien być matowy o ciemnej barwie. Na środku stołu powinna znajdować się zamocowana na specjalnych słupkach siatka, której wysokość wynosi 15,25 cm. Piłeczka do gry powinna być matowa o barwie białej lub pomarańczowej. Jej waga powinna wynosić 2,7 grama, a średnica 40 mm. Rakieta może mieć dowolny kształt i masę. Deska powinna być sztywna i z jednej strony oklejona okładziną.

Gra
Wprowadzenie piłki do gry ma miejsce poprzez jej podanie. W momencie tym zawodnik podrzuca piłeczkę i uderza w taki sposób, aby odbiła się ona najpierw po stronie podającego, a następnie odbiła się bezpośrednio na polu przeciwnika. Prawidłowy odbiór charakteryzuje się odbiciem piłki w taki sposób, aby bezpośrednio odbiła się ona od pola przeciwnika lub najpierw o siatkę, a w dalszej kolejności o pole. Po wykonaniu tych czynności prawidłowo, następuje wymiana. Wymiana nie kończy się przyznaniem punktu żadnej ze stron, gdy: sędzia przerwie grę lub podczas podania przeciwnik nie był gotowy do odbioru. Punkt zostaje przyznany, gdy: przeciwnik nie wykona odpowiedniego podania lub odbioru, piłeczka po uderzeniu przez przeciwnika nie dotknie pola zawodnika odbierającego, przeciwnik uderzy piłeczkę dwukrotnie, przeciwnik poruszy powierzchnię gry, wolna ręka dotknie powierzchni gry, przeciwnik nie odbije prawidłowo zagranej piłki. Set będzie wygrany przez zawodnika, który pierwszy zdobędzie 11 punktów, oprócz stanu gdy obaj zawodnicy zdobędą po 10 punktów, wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2 punktowe. Mecz wygrywa zawodnik, który pierwszy wygra niezbędną do zwycięstwa liczbę setów w pojedynku, który składa się z nieparzystej liczby setów. Prawo do wyboru prawa pierwszego podania lub strony powinno odbywać się na zasadzie losowania. Po każdych 2 punktach zawodnik odbierający powinien stać się podającym, chyba że stan seta jest tak wyrównany, że konieczna jest gra na przewagi. Wtedy zmiana następuję co punkt.