Makao – zasady gry

Makao jest gra współczesna nazywana również piekiełkiem. Do gry niezbędna jest pełna talia kart (czyli 52 karty). Starszeństwo kart jest ustalone od asa do dwójki, kolor atutowy jest zmienny.

Pierwsze rozdanie kart przeprowadza osoba wybrana w sposób losowy, w kolejnych rozgrywkach gracze rozdają karty kolejno. Grę rozpoczyna zawsze osoba siedząca po prawej stronie od rozdającego. Każde rozdanie składa się dwu etapów: zapowiedzi i rozgrywki.

W pierwszym etapie: zapowiedzi, gracze deklarują ilość lew, którą zobowiązują się wziąć w danym rozdaniu. Zobowiązanie nie wzięcia żadnej lewy (zero) jest uznawane również za zapowiedź.

Gra toczy się w kolejnych rozgrywkach. w pierwszej każdy z graczy otrzymuje jedną kartę, kolejna karta zostaje odkryta (“wyświęcona”) i wyznacza kolor atutowy w danej rozgrywce. Ani ta karta, ani reszta kart w zakrytym talonie nie bierze udziału w rozgrywce.  pierwszej rozgrywce mogą więc istnieć tylko dwie zapowiedzi: zero lub jedna lewa.

W drugiej rozgrywce każdy z grających otrzymuje po dwie karty i kolejna karta z talonu wyznacza kolor atutowy.

W trzeciej rozgrywce, każda osoba otrzymuje trzy karty; i tak dalej w każdej kolejnej gracze o jedna kartę więcej. Cykl rozgrywek dobiega końca, gdy nie wystarcza już kart do podziału pomiędzy grających. Przykładowo, gdy grają cztery osoby, w ostatniej rozgrywce każdy z nich otrzymuje po 13 kart, a przy sześciu osobach – po 8 kart.

Ostatnia rozgrywka cyklu rozgrywana jest zawsze jako bezatutowa (nie wyświęca się karty z talonu).

W rozgrywce obowiązuje dorzucanie do koloru, nie obowiązuje przebijanie starsza karta ani przebijanie atutem w wypadku posiadania koloru wyjścia.

Po zakończeniu rozgrywki oblicza się punkty zdobyte przez graczy.

Gracz który nie wykonał swojej zapowiedzi, czyli wziął mniej lub więcej lew niż na początku deklarował, nie otrzymuje punktów.

Gracz który wykonał swoja zapowiedź, czyli zgarnął dokładnie tyle lew ile na początku deklarował, otrzymuje ilość punktów równą ilości zadeklarowanych lew i dodatkowo 10 punktów premii. Przykładowo deklarował, że weźmie 6 lew – to otrzymuje 16 punktów. Gracz który deklarował zero lew i faktycznie nic nie wziął otrzymuje 10 punktów.

Gra toczy się w kolejnych rozgrywkach do skończenia całego cyklu (ilość rozgrywek jest uzależniona od ilości grających).

Całą grę wygrywa ten z graczy, który zdobył największą ilość punktów (sumowanych na koniec).

Życzymy zbierania tylu lew ile się zaplanuje i wielu emocji przy grze!