ZasadyGry.pl

 
 
 Menu:

alfabetyczny
 spis gier

 Podział wg
 rodzaju:

gry karciane

gry planszowe

gry sportowe

gry hazardowe

gry na kartce
       i inne


dodaj stronę do
 ulubionych

informacje o
 serwisie

 

     

Go - zasady gry

Zasady gry w go - strona 2/4

Istnieją jednak reguły, które zapobiegają zapętleniu się gry. Współczesne reguły gry zawierają zasadę „ko”, która zakłada, że zabitego kamienia nie można od razu odbić, jeżeli powoduje to powrót do sytuacji wyjściowej. Należy wykonać co najmniej jeden ruch. Niektóre zbiory zasad zajmują się także innymi powtórzeniami sytuacyjnymi na planszy. Na przykład jeżeli na planszy znajduje się kilka ko jednocześnie, a zawodnicy biorą je naprzemiennie. Reguły zabraniają powtarzania takiej samej sytuacji na planszy dwu, lub trzykrotnie. Japońskie reguły pozwalają na zakończenie takiej rozgrywki „bez wyniku”. Uzasadnieniem takiego wyniku jest: jeżeli jeden z zawodników i tak wygrywa, to może on poświęcić wielokrotne ko, jeżeli zaś żaden nie może poświęcić ko, to znaczy, że wynik od niego zależy, a tym samym zależy on od czegoś, co jest nierozstrzygnięte, czyli takiego wyniku nie ma.

Wyniki – występują dwa główne sposoby obliczania wyniku: japoński oraz chiński, jednak w praktyce dają one taki sam wynik. Występuje także wiele szczegółowych reguł, które bardzo istotnie wpływają na końcowy wynik.

Japoński system – jest to punktacja terytorialna, a procedura liczenia wygląda tak: usuwa się martwe grupy z terytorium przeciwnika, liczy się po punkcie za każde przecięcie na terytorium własnym, liczy się po punkcie za każdego jeńca oraz dodaje się punkty komi (punkty bonusowe dla gracza białego za czarne kamienie handicapowe na początku gry).

Chiński system – jest to punktacja obszarowa, według której zwycięzcą zostaje zawodnik, który posiada większy obszar (z uwzględnieniem komi). Tutaj także zlicza się punkty po jeden za każdy żywy kamień, oraz punkt za terytorium.

Jeżeli nie było kamieni handicapowych, a zawodnicy wykonali po tyle samo ruchów (każdy z graczy postawił taką samą ilość kamieni), to różnica kamieni pozostających na planszy jest równa różnicy ilości jeńców, a co za tym idzie różnica wyniku jest taka sama. Czarny zawodnik zazwyczaj rozpoczyna w lepszej sytuacji, dlatego też biały gracz dostaje punkty jako rekompensatę (komi). „Komi” początkowo wynosiła 4, potem zmieniono ją na 4,5 współcześnie jednak stosuje się wysokość 5,5, 6,5, a nawet 7,5. Dość duży wpływ na wynik mają reguły gry, a dokładniej określenie które kamienie są żywe, a które martwe. Ważne jest także określenie w jaki sposób liczy się punkty za terytorium. Istnieje także możliwość rezygnacji z gry. Jest to dobry zwyczaj, aby zrezygnować z dalszej rozgrywki, kiedy wygrana jest już niemożliwa. Osoby początkujące często nie są w stanie ocenić, czy jest jeszcze szansa na zwycięstwo i ciągną grę do końca, podczas gdy można ją było już dawno skończyć.

 

<<< poprzednia strona kolejna >>>
~

  

 

(c) 2007 ZasadyGry.pl - Wszelkie prawa, włącznie z autorskimi zastrzeżone.

W serwisie zostały zawarte zasady, przepisy, reguły najpopularniejszych gier karcianych, planszowych, sportowych, hazardowych, rozgrywanych na kartce i innych.