ZasadyGry.pl

 
 
 Menu:

alfabetyczny
 spis gier

 Podział wg
 rodzaju:

gry karciane

gry planszowe

gry sportowe

gry hazardowe

gry na kartce
       i inne


dodaj stronę do
 ulubionych

informacje o
 serwisie

 

     

Monopoly - zasady gry

Zasady gry w monopoly - strona 2/3

Poruszanie się po planszy: na początku gry gracze ustalają między sobą, bądź też losują kolejność ruchu. Następnie każdy gracz rzuca dwiema kośćmi i porusza swój pionek o ilość pół, którą wyrzucił kostkami. W przypadku wyrzucenia dubletu (na obu kostkach jest taka sama ilość oczek), zyskuje dodatkowy ruch. W przypadku wyrzucenia dubletu trzy razy pod rząd powoduje przeniesienie zawodnika do więzienia (nie ma on możliwości przejść przez start).

Zakup nieruchomości: w momencie, kiedy gracz staje na polu niewykupionym przez nikogo, może wykupić daną nieruchomość, bądź też wystawić ją na aukcję. Jeżeli zdecyduje się na zakup nieruchomości, to wpłaca do banku należność oraz zabiera kartę nieruchomości, która jest potwierdzeniem jej zakupu. W przypadku wystawienia na licytację, obiekt kupuje gracz, który zaproponuje największą cenę za nieruchomość. Istnieje także możliwość sprzedaży nieruchomości po cenie, jaka gracze między sobą uzgodnią.

Czynsz: jeżeli gracz stoi na polu, którego właścicielem jest inny gracz, to jest on zobowiązany zapłacić mu czynsz. Jeżeli nie jest w stanie zapłacić czynszu, to automatycznie zostaje bankrutem, oddaje swoje nieruchomości wierzycielowi i odpada z gry.

Więzienie: gracz może trafić do więzienia z trzech powodów. Pierwszym z nich jest stanięcie na polu „idź do więzienia”, drugi to wyrzucenie dubletu trzy razy pod rząd, a trzeci sposób to wylosowanie karty z puli „Szansa” lub „Kasa Społeczna”, która nakazuje iść do więzienia. Jeżeli chcemy wyjść z więzienia, to musimy zapłacić 50 zł kaucji, możemy pokazać kartę wyjścia z więzienia, albo można wyrzucić dublet na początku następnej rundy. Gracz, który przez trzy kolejne rundy nie wyrzuci dubletu, musi zapłacić kaucję i wtedy wychodzi z więzienia. W przypadku, gdy nie ma z czego opłacić kaucji, to zostaje bankrutem, jego nieruchomości są przejmowane przez bank, a on sam odpada z gry.

Szansa i Kasa Społeczna: jeżeli gracz stanie na pola o tych nazwach, to losuje z odpowiedniego zestawu kartę i czyta tekst na niej zamieszczony, a następnie wykonuje czynność, która jest na niej opisana.

Podatki: plansza posiada dwa pola związane z opłatami podatkowymi. Na jednym pobierana kwota to 100 zł, a na drugim 200 zł. Gracz, który stanie na dane pole musi zapłacić na rzecz banku dana kwotę. Jeżeli go nie stać, to staje się bankrutem, jego nieruchomości przejmuje bank, a on sam kończy grę.

Domy i Hotele: gracz posiadający wszystkie ulice z danego koloru ma monopol w tej dzielnicy, dzięki czemu od rywali może pobierać podwójny czynsz. Może także wykupywać na swoich ulicach domki. Jednak liczba domków na ulicy nie może być większa niż o 1 domek w porównaniu z pozostałymi ulicami na polach danego koloru. Domki można kupować w każdym momencie (nie ma obowiązku stać na określonym polu). W momencie, kiedy gracz będzie posiadał cztery domki na jednej ulicy, może wykupić w tym miejscu hotel dopłacając wartość za jeden domek i zamieniając wszystkie domki na jeden hotel. Dzięki temu gracz będzie mógł pobierać najwyższy możliwy czynsz na danym polu (stawki czynszu podane są na karcie nieruchomości).

<<< poprzednia strona kolejna >>>
~

  

 

(c) 2007 ZasadyGry.pl - Wszelkie prawa, włącznie z autorskimi zastrzeżone.

W serwisie zostały zawarte zasady, przepisy, reguły najpopularniejszych gier karcianych, planszowych, sportowych, hazardowych, rozgrywanych na kartce i innych.