ZasadyGry.pl

 
 
 Menu:

alfabetyczny
 spis gier

 Podział wg
 rodzaju:

gry karciane

gry planszowe

gry sportowe

gry hazardowe

gry na kartce
       i inne


dodaj stronę do
 ulubionych

informacje o
 serwisie

 

     

Pinkerton - zasady gry

Zasady gry w pinkertona - strona 2/3

II.Kiedy wszyscy gracze wyrzucą już swoje karty (lub spasują) rozdający dorzuca każdemu graczowi po trzy karty i wyciąga z pozostałych mu kart kolejną, którą rzuca na środek (karty wyrzucone przez graczy zbieramy gdzieś z boku, nie na środku).
Teraz gracze muszą wyrzucić kolejne dwie karty, których łączna wartość będzie równa lub większa( dla wartości ujemnych mniejsza) sumie wartości kart, będących na środku.
Np. na środku znajdują się karty 10♠(-10) i K♥(+40)
- 10 + 40 = 30
Gracz musi wyrzucić dwie karty, których wartość będzie większa lub równa 30. Na środku znajdują się 5♣( -5) i 3♣(-3)
-5 + (-3) = - 8
Gracz musi wyrzucić dwie karty, których wartość będzie równa lub mniejsza – 8 np.D♠ i 10♠, J♦ i K♣, 10♠ i 2♦ itd. 

Od tego momentu środek stołu i znajdujące się tam karty będziemy nazywać stosem.

III. LICYTACJA
Kiedy ostatni gracz spasuje ( lub wyrzuci karty) rozpocznie  się tzw. licytacja. Rozpoczyna gracz z największą ilością punktów ( punkty liczone są pod koniec licytacji). Lub jeśli jest to początek gry, gracz pełniący rolę rozdającego. Rozdający dorzuca każdemu graczowi po trzy karty. Następnie gracz, który rozpoczyna dorzuca do stosu dowolną kartę ze swojej ręki.
Np. w stosie znajdują się już 2♥ i D♦. Ich łączna wartość to 32. Gracz dorzuca do stosu 4♣
32 (D♦ + 2♥) – 4(4♣) = 28
Teraz w stosie znajdują się 28 

Następny gracz ( na lewo od rozpoczynającego) musi znowu wyrzucić dwie karty o łącznej wartości większej (lub mniejszej dla wartości ujemnych) lub równej wartości wszystkich kart w stosie.
Np. w stosie znajdują się karty
D♠, 5♠, i As♦ czyli: -30 – 5 + 1 = - 34
Żeby nie spasować gracz musi wyrzucić  z ręki np.K♣(-40) i J♠(-20) = -60 lub K♠(-40) i 6♦(+6) = - 34 

Jeśli gracz nie ma odpowiednich kart musi spasować i nie może  dorzucić swojej karty do stosu. Wartość stosu przechodzi na następnego gracza itd. Kiedy ostatni gracz dorzuci swoją kartę lub spasuję, rozdający dorzuca graczom po 3 karty. Tak toczy się rozgrywka, aż w grze pozostanie tylko jeden gracz z jednym lub bez pasów ( w wypadku większego limitu może mieć więcej niż jeden zgłoszony pas).

<<< poprzednia strona kolejna >>>
~

 

 

(c) 2007 ZasadyGry.pl - Wszelkie prawa, włącznie z autorskimi zastrzeżone.