ZasadyGry.pl

 
 
 Menu:

alfabetyczny
 spis gier

 Podział wg
 rodzaju:

gry karciane

gry planszowe

gry sportowe

gry hazardowe

gry na kartce
       i inne


dodaj stronę do
 ulubionych

informacje o
 serwisie

 

     

Scrabble - zasady gry

Zasady gry w scrabble - strona 3/3

Tworzenie nowych słów

Słowa w grze można tworzyć na kilka różnych sposobów:
1) poprzez dołożenie płytki (lub kilku płytek) na początek lub koniec znajdującego się już na planszy wyrazu, albo zarówno na początku tego słowa, jak i na końcu – np.: na planszy widnieje już słowo myje, a po dołożeniu odpowiednich literek (z przodu i z tyłu tego wyrazu) otrzymujemy słowo umyjemy;

2) ułożenie wyrazu pod kątem prostym do słowa, które znajduje się już na planszy – nowy wyraz musi wykorzystywać jedną z liter należących do ułożonego wcześniej słowa;

3) ułożenie słowa równolegle do słowa istniejącego już na planszy w sposób, aby stykające się płytki również tworzyły pełne słowa;

4) nowy wyraz może dodać literę do słowa już istniejącego, tworząc przy okazji kolejny nowy wyraz;

5) połączenie dwóch leżących w jednej linii wyrazów literami tak, aby stworzyć jeden nowy wyraz, np.: między słowo sam i słowo chód dokładamy literkę o, co daje nowy wyraz – samochód (o ile między tymi słowami jest miejsce na jedną literkę).

Dozwolone słowa

W grze „Scrabble” dopuszczalne jest korzystanie ze wszystkich słów, które znajdują się w słowniku języka polskiego, z uwzględnieniem wszelkich poprawnych form gramatycznych. Wyjątkiem są słowa zaczynające się od wielkiej litery, a także będące skrótami, przedrostkami lub przyrostkami, czy też wymagające użycia łącznika albo apostrofu.

W trakcie turniejów PFS (Polska Federacja Scrabble) oraz w grze przez Internet, korzysta się z Oficjalnego Słownika Polskiego Scrabblisty (OSPS), w którego bazie danych zawarte są wszystkie dozwolone w grze słowa.

Po ułożeniu wyrazu, ale jeszcze przed zapisaniem punktów oraz przejściem kolejki na następnego gracza, jest możliwość zakwestionowania poprawności danego słowa. Wtedy można sprawdzić je w słowniku. Jeżeli natomiast okaże się, że ułożone słowo jest niedozwolone, to grający musi zabrać z planszy ułożone przez siebie litery – niestety traci przy tym kolejkę, która przechodzi na następnego uczestnika gry.

Koniec gry

Gra jest zakończona, jeśli z woreczka zostały wyjęte wszystkie literki, a jeden z grających wykorzystał ze swojego stojaka wszystkie płytki. Gra kończy się również, kiedy gracze opuszczą z rzędu dwie kolejki.

Jak podliczone zostaną wszystkie punkty, wyniki każdego z graczy zmniejsza się o sumę punktów, które widnieją na niewykorzystanych płytkach znajdujących się na ich stojaczkach. Jeżeli gracz wykorzystał wszystkie litery, to do jego wyniku dodaje się sumę punktów z niewykorzystanych przez pozostałych graczy płytek.

Wskazówki:
• w trakcie jednego ruchu można przedłużyć już istniejące na planszy słowo z obu jego stron;
• w grze to samo słowo może być użyte więcej niż raz;
• w jednym ruchu nie można dokładać płytek do różnych słów (w różnych miejscach planszy);
• gdy podczas jednego ruchu utworzonych zostanie kilka słów, to punkty liczone są za każde słowo, a wartość punktowa liter wspólnych liczona jest oddzielnie dla każdego wyrazu;
• w trakcie gry nie jest dozwolone korzystanie ze słownika, można z niego skorzystać dopiero po ułożeniu słowa i zakwestionowaniu go.

O powodzeniu w grze, oprócz pomysłowości i spostrzegawczości decyduje także właściwe planowanie zawartości swojego stojaka na literki, czyli układanie słów nie tylko w celu zdobycia największej liczby punktów w bieżącym ruchu, ale też by pozbyć się ze stojaczka niewygodnych liter, zwiększając tym samym szansę na ułożenie wysoko premiowanych wyrazów w następnych ruchach.

Życzymy udanej zabawy!

<<< poprzednia strona kolejna >>>
~

  

 

(c) 2007 ZasadyGry.pl - Wszelkie prawa, włącznie z autorskimi zastrzeżone.

W serwisie zostały zawarte zasady, przepisy, reguły najpopularniejszych gier karcianych, planszowych, sportowych, hazardowych, rozgrywanych na kartce i innych.